دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی | یاسمین


دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان دلتای سپیدرود داوود خانی لنگرودی برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

نقدواره ای بر شعر آقازاده ها از داوود خانی لنگرودی
برچسب ها : نقدواره ای بر شعر آقازاده ها از داوود خانی لنگرودی - خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدواره ای بر شعر آقازاده ها از داوود خانی لنگرودی خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدی بر شعر "چای تلخ" از داوود خانی لنگرودی
برچسب ها : نقدی بر شعر "چای تلخ" از داوود خانی لنگرودی - خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدی بر شعر "چای تلخ" از داوود خانی لنگرودی خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدی بر غزل " گناه عشق " از داوود خانی لنگرودی
برچسب ها : نقدی بر غزل " گناه عشق " از داوود خانی لنگرودی - خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدی بر غزل " گناه عشق " از داوود خانی لنگرودی خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدی بر شعر طنز عباس خوش عمل و واکنش ایشان
برچسب ها : نقدی بر شعر طنز عباس خوش عمل و واکنش ایشان - واکنش ایشان
نقدی بر شعر طنز عباس خوش عمل و واکنش ایشان واکنش ایشان
دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محلهفتوکلیپ دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله در سایت آپارات

کَنأر خأسّی بَـنَم دیلْ ناگراُنِـه

نــــنالَم دِ غم̌ بی هم زَواُنِـه

بخؤندأ بولبولِیْ، تی یاده بأردم

مت ل بؤ نَشئـنه تـأسیــاُنِه

برگردان:

بر آن بودم که دل از غم زدایم

از فرقت مؤنسم ننالم

بلبل به نوا آمد و من یاد تو را آوردم

اندوه فراق را تحمل نتوان

اشاره: در برگردان دوبیتی گیلکی به فارسی؛ شعر موزون؛ اما مصراع نخست بر وزن دوبیتی( مفاعیلن مفاعیلن فعولن) و مصراع دوم بر وزن مستفعلُ فاعلات فعلن و مصراع سوم بر وزن مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مفعولن فع و مصراع پایانی بر وزن رباعی(مستفعلُ فاعلات مفعولن فع ) می باشد.

برچسب ها : دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله - مستفعلُ ,دوبیتی ,مصراع ,اندوه ,گیلکی ,فراق ,اندوه فراق ,دوبیتی گیلکی ,خلیفه محله ,مستفعلُ فاعلات ,مستفعلُ مستفعلُ ,گیلکی تأسیاُنی اندوه ,دوبیتی
دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله مستفعلُ ,دوبیتی ,مصراع ,اندوه ,گیلکی ,فراق ,اندوه فراق ,دوبیتی گیلکی ,خلیفه محله ,مستفعلُ فاعلات ,مستفعلُ مستفعلُ ,گیلکی تأسیاُنی اندوه ,دوبیتی
نقدی بر غزل آفتاب نشین از داوود خانی لنگرودی
برچسب ها : نقدی بر غزل آفتاب نشین از داوود خانی لنگرودی - خانی لنگرودی ,داوود خانی , نشین ,آفتاب
نقدی بر غزل آفتاب نشین از داوود خانی لنگرودی خانی لنگرودی ,داوود خانی , نشین ,آفتاب
نقدی بر غزل "فصل مهربان" از داوود خانی لنگرودی
برچسب ها : نقدی بر غزل "فصل مهربان" از داوود خانی لنگرودی - خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدی بر غزل "فصل مهربان" از داوود خانی لنگرودی خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدواره ای بر یک رباعی از داوود خانی لنگرودی
برچسب ها : نقدواره ای بر یک رباعی از داوود خانی لنگرودی - خانی لنگرودی ,داوود خانی
نقدواره ای بر یک رباعی از داوود خانی لنگرودی خانی لنگرودی ,داوود خانی
تقطیع اشعار گیلکی بر وزن عروضی از داوود خانی خلیفه محله بصورت pdf
برچسب ها : تقطیع اشعار گیلکی بر وزن عروضی از داوود خانی خلیفه محله بصورت pdf - خلیفه محله ,محله بصورت ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,اشعار گیلکی ,تقطیع اشعار گیلکی
تقطیع اشعار گیلکی بر وزن عروضی از داوود خانی خلیفه محله بصورت pdf خلیفه محله ,محله بصورت ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,اشعار گیلکی ,تقطیع اشعار گیلکی
رباعی گیلکی: اَفتؤرو!از:داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : رباعی گیلکی: اَفتؤرو!از:داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,گیلکی اَفتؤرو ,رباعی گیلکی ,رباعی گیلکی اَفتؤرو
رباعی گیلکی: اَفتؤرو!از:داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,گیلکی اَفتؤرو ,رباعی گیلکی ,رباعی گیلکی اَفتؤرو
دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محلهفتوکلیپ دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله در سایت آپارات

کَنأر خأسّی بَـنَم دیلْ ناگراُنِـه

نــــنالَم دِ غم̌ بی هم زَواُنِـه

بخؤندأ بولبولِیْ، تی یاده بأردم

مت ل بؤ نَشئـنه تـأسیــاُنِه

برگردان:

بر آن بودم که دل از غم زدایم

از فرقت مؤنسم ننالم

بلبل به نوا آمد و من یاد تو را آوردم

اندوه فراق را تجمل نتوان

اشاره: در برگردان دوبیتی گیلکی به فارسی؛ شعر موزون؛ اما مصراع نخست بر وزن دوبیتی( مفاعیلن مفاعیلن فعولن) و مصراع دوم بر وزن مستفعلُ فاعلات فعلن و مصراع سوم بر وزن مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مفعولن فع و مصراع پایانی بر وزن رباعی(مستفعلُ فاعلات مفعولن فع ) می باشد.

برچسب ها : دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله - مستفعلُ ,دوبیتی ,مصراع ,اندوه ,گیلکی ,فراق ,اندوه فراق ,دوبیتی گیلکی ,خلیفه محله ,مستفعلُ فاعلات ,مستفعلُ مستفعلُ ,گیلکی تأسیاُنی اندوه ,دوبیتی
دوبیتی گیلکی تأسیاُنی(اندوه فراق) داوود خانی خلیفه محله مستفعلُ ,دوبیتی ,مصراع ,اندوه ,گیلکی ,فراق ,اندوه فراق ,دوبیتی گیلکی ,خلیفه محله ,مستفعلُ فاعلات ,مستفعلُ مستفعلُ ,گیلکی تأسیاُنی اندوه ,دوبیتی
شعر گیلکی: تور.آئوده خیال" ( آشفته خیال) از : داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : شعر گیلکی: تور.آئوده خیال" ( آشفته خیال) از : داوود خانی خلیفه محله - خیال ,خانی خلیفه ,خلیفه محله ,داوود خانی ,آشفته خیال ,خیال آشفته
شعر گیلکی: تور.آئوده خیال" ( آشفته خیال) از : داوود خانی خلیفه محله خیال ,خانی خلیفه ,خلیفه محله ,داوود خانی ,آشفته خیال ,خیال آشفته
شعر گیلکی " چأی مأی" از داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : شعر گیلکی " چأی مأی" از داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی
شعر گیلکی " چأی مأی" از داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی
رباعی گیلکی "پرنده" از داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : رباعی گیلکی "پرنده" از داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,گیلکی پرنده ,رباعی گیلکی ,رباعی گیلکی پرنده
رباعی گیلکی "پرنده" از داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,گیلکی پرنده ,رباعی گیلکی ,رباعی گیلکی پرنده
عاشقاُنه گیلکی غزل: " چُشماُنˇجادؤ" از داوود خانی خلیفه محله


فتوکلیپ عاشقاُنه گیلکی غزل: "ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ" از داوود خانی در سایت آپارات


عاشقاُنه گیلکی غزل: ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ

از: داوود خانی خلیفه محله

وزن غزل گیلکی: مستفعل مستفعل مستفعل فعلن

با الهام و استقبال مصراعی از صائب تبریزی: " نیست ممکن رام چشم جادوی ترا "

**

شَـئنه گیتنه دامؤن ̌مِـئن بَـئودهرم آهؤ

ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ

اینَم تَـرأ هرباری، زواُن کول.اَ.بونه می

از بس لاکو! تیج ئَـوده دَئنی دازˇتی ابرؤ

خَـئنم ترأ مین بعد، هَـنی کوچه میؤنی

وختی که نیگا مه، ونگأردنی تی رؤ

اصلن دؤنی؟ خئنم ببی می امرا ریفاقه

راحت ببومه بئیرمه تا تی بَل و بازؤ

صأرا بشیمه - اَفتؤئه دیم- سبزِه میؤنی

واز.اَ.نومه می دسته جی تی دؤته ببؤ مؤ

امّا همه می ناجه، خیال ایسّه و افسوز

اینم که فقط بؤردری می چشماُن̌ جی سؤ

ممکین نییه، ممکین نییه، ممکین نییه، ممکین...

ممکین نییه رام ئودنه تی چُشماُنˇجادؤ

شلمان- 13 داد 1397 خورشیدی (داوود خانی خلیفه محله)

توضیح: غزل گیلکی بالا بر خلاف رسم الخطش دارای "ردیف" و آن هم از نوع ردیف با علامت مفعولی "را" به زبان گیلکی است که بر اسم می نشیند و کمی از ح کشیدگی اش می اندازد. در چنین ح ی تلفظ آهوahu را به ahȫ ( آهور را ) و یا لاکو laku دختر به لاکؤlakȫ (دختر را )تبدیل می کند.
برای نمونه وفتی می گوییم: لاکو! بییه ( دختر! بیا) اینجا دختر بدون علامت مفعولی است و اگر با کمی تغییر در تلفظ بگوییم لاکؤ نییه ب ( دختر را ببین!) با علامت مفعولی "را" همراه می شود و...برچسب ها : عاشقاُنه گیلکی غزل: " چُشماُنˇجادؤ" از داوود خانی خلیفه محله - ممکین ,گیلکی ,چُشماُنˇجادؤ ,دختر ,نییه ,داوود ,داوود خانی ,ممکین نییه ,علامت مفعولی ,ممکین نییه، ,خانی خلیفه ,نییه، ممکین نییه، ,ممکین نییه، ممک
عاشقاُنه گیلکی غزل: " چُشماُنˇجادؤ" از داوود خانی خلیفه محله ممکین ,گیلکی ,چُشماُنˇجادؤ ,دختر ,نییه ,داوود ,داوود خانی ,ممکین نییه ,علامت مفعولی ,ممکین نییه، ,خانی خلیفه ,نییه، ممکین نییه، ,ممکین نییه، ممک
چاردانه گیلکی: "کو ایسِه؟" از داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : چاردانه گیلکی: "کو ایسِه؟" از داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,چاردانه گیلکی
چاردانه گیلکی: "کو ایسِه؟" از داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,چاردانه گیلکی
دوبیتی گیلکی "مستی" از داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : دوبیتی گیلکی "مستی" از داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,گیلکی مستی ,دوبیتی گیلکی
دوبیتی گیلکی "مستی" از داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی ,گیلکی مستی ,دوبیتی گیلکی
مینیمال " " از: داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : مینیمال " " از: داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی , مینیمال
مینیمال " " از: داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی , مینیمال
درگذشت اسماعیل خجسته کلیدبر؛ دبیر ادبیات فارسی مدارس شهر شلمان

درگذشت 14 فروردین 1397 خورشیدی

زنده یاد اسماعیل خجسته، سال 63 که سوم دبیرستان بودم، دبیر ادبیاتمان بود در دبیرستان دیالمه ی شلمان. بسیار پرتلاش و مسلط بر ادبیات فارسی به ویژه در عروض و قافیه و بالاتر از این اوصاف؛ دلسوز و مهربان ودوست داشتنی.

ادبیات عمومی ما را نیز تدریس می د؛ همان سالی که زنده یاد محمد بابایی( دریایی لنگرودی) شاعر گیلکی سرای لنگرودی هم دبیر اقتصادمان بودند. پی برده بود که طبع شعر سرایی دارم و با عروض و قافیه مأنوسم. غزلی را برای خواهرزاده شهیدش – رضا خاکی کلیدبری- سروده بود و یک روز آن را در کلاس درس برایمان خواند و هنگام خوانش اشک به پهنای صورت از چشمانش جاری بود. از شهادت خواهرزاده اش مدت ها می گذشت و معلوم بود هنوز بسیار اندوهگین است... خدا بیامرزدش!

برچسب ها : درگذشت اسماعیل خجسته کلیدبر؛ دبیر ادبیات فارسی مدارس شهر شلمان - ادبیات ,دبیر ,ادبیات فارسی
درگذشت اسماعیل خجسته کلیدبر؛ دبیر ادبیات فارسی مدارس شهر شلمان ادبیات ,دبیر ,ادبیات فارسی
مینیمال " سه، دو، یک...هیچ!" از داوود خانی خلیفه محله
برچسب ها : مینیمال " سه، دو، یک...هیچ!" از داوود خانی خلیفه محله - خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی , مینیمال
مینیمال " سه، دو، یک...هیچ!" از داوود خانی خلیفه محله خلیفه محله ,خانی خلیفه ,داوود خانی , مینیمال
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017