دکلمه غزلیات حضرت حافظ

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ دکلمه غزلیات حضرت حافظ خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان دکلمه غزلیات حضرت حافظ برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

غزل 079 - کنون که می دمد

دکلمه غزل کنون که می دمد با صدای نسرین محمدی  

 

کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت            من و فرح بخش و یار حور سرشت  

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز                         که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت  

چمن حکایت اردیبهشت می گوید                        نه عاقل است که نسیه ید و نقد بهشت  

به می عمارت دل کن که این جهان اب             برآن سر است که از خاک ما بسازد خشت  

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد                     چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت  

مکن به نامه سیاهی ملا مت من مست                که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت  

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ                            که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت     

منبع :
برچسب ها : غزل 079 - کنون که می دمد
غزل 079 - کنون که می دمد
غزل 078 - دیدی که یار

دکلمه غزل دیدی که یار با صدای نسرین محمدی  

 

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت                 بش ت عهد وز غم ما هیچ غم نداشت  

یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم                  افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت  

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه یار                    حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت  

با این همه هر آنکه نه خواری کشید از او            هر جا که رفت هیچ ش محترم نداشت  

ساقی بیار باده و با محتسب بگو                        انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت  

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد                    مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت  

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی                    هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

منبع :
برچسب ها : غزل 078 - دیدی که یار
غزل 078 - دیدی که یار
غزل 077 - بلبلی برگ گلی

دکلمه غزل بلبلی برگ گلی با صدای نسرین محمدی  

 

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت                  وندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت  

گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست               گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت  

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض                   پادشاهی کامران بود از گ عار داشت  

در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست                    م آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت  

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم                    کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت   

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن                        شیخ صنعان قه رهن خانه خمار داشت  

وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر              ذکر تسبیح ملک در حلقه ر داشت  

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت                  شیوه جنات تجری تحتهاالانهار داشت  

منبع :
برچسب ها : غزل 077 - بلبلی برگ گلی
غزل 077 - بلبلی برگ گلی
غزل 075 - خواب آن نرگس فتان

دکلمه غزل خواب آن نرگس فتان با صدای نسرین محمدی   

 

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست                          تاب آن زلف پریشان تو بی چیزی نیست  

از لبت شیر روان بود که من می گفتم                              این شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست  

جان درازی تو بادا که یقین می دانم                                 در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست  

مبتلایی به غم محنت و اندوه فراق                                  ای دل این ناله و افغان تو بی چیزی نیست  

دوش باد از سر کویش به گلستان بگذشت                        ای گل این چاک گریبان تو بی چیزی نیست  

درد عشق ار چه دل از خلق نهان می دارد                         حافظ این دیده گریان تو بی چیزی نیست

منبع :
برچسب ها : غزل 075 - خواب آن نرگس فتان - چیزی ,فتان ,نرگس ,نرگس فتان
غزل 075 - خواب آن نرگس فتان چیزی ,فتان ,نرگس ,نرگس فتان
غزل 076 - جز آستان توام

دکلمه غزل جز آستان توام با صدای نسرین محمدی  

 

جز آستان توام در جهان پناهی نیست                     سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست  

عدو چو تیغ کشد من  سپر بیندازم                         که تیغ ما به جز از ناله ای و آهی نیست  

چرا ز کوی ابات روی برتابم                            کز این به ام به جهان هیچ رسم و راهی نیست   

زمانه گر بزند آشم به من عمر                          بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست  

غلام نرگس جماش آن سهی سروم                        که از غرورش به نگاهی نیست  

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن                   که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست  

عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن                   که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست  

چنین که از همه سو دام راه می بینم                      به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست  

خزینه دل حافظ به زلف و خال مده                         که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست       

منبع :
برچسب ها : غزل 076 - جز آستان توام - توام ,آستان ,آستان توام
غزل 076 - جز آستان توام توام ,آستان ,آستان توام
غزل 074 - حاصل کارگه و مکان

دکلمه غزل حاصل کارگه و مکان با صدای نسرین محمدی  

 

حاصل کارگه و مکان این همه نیست                     باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست  

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است               غرض این است وگرنه دل و جان این همه نیست  

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش                           که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست  

ت آن است که بی خون دل آید به کنار                      ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست  

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری                      خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست  

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی                                فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست  

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار                         که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست  

دردمندی من سوخته زار و نزار                                 ظاهرا حاجت تقریر و بیان این همه نیست  

نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی                                  پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست  

منبع :
برچسب ها : غزل 074 - حاصل کارگه و مکان - مکان ,کارگه ,حاصل کارگه
غزل 074 - حاصل کارگه و مکان مکان ,کارگه ,حاصل کارگه
غزل 064 - اگرچه عرض هنر

دکلمه غزل اگرچه عرض هنر با صدای نسرین محمدی  

 

اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است                    زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است  

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن                         بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است  

در این چمن گل بی خار نچید آری                        چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است  

سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد                   که کام بخشی او را بهانه بی سببی است  

به نیم جو ن م طاق خانقاه و رباط                            مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی است  

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر                           که در نقاب زجاجی و عنبی است  

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه                       کنون که مست ابم صلاح بی ادبی است  

بیار می که چو حافظ هزارم استظهار                          به گریه سحری و نیاز نیم شبی است  

منبع :
برچسب ها : غزل 064 - اگرچه عرض هنر
غزل 064 - اگرچه عرض هنر
غزل 066 - بنال بلبل

دکلمه غزل بنال بلبل با صدای نسرین محمدی  

 

بنال بلبل اگر با منت سر یاری است                                  که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است  

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست                          چه جای دم زدن نافه های تاتاری است  

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق                                  که مست جام غروریم و نام هوشیاری است  

خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است                          که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است  

لطیفه ایست نهانی که عشق ازو خیزد                              که نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است  

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال             هزار نکته در این کار و بار دلداری است   

قلندران حقیقت به نیم جو ن ند                                      قبای اطلس آن که از هنر عاری است  

برآستان تو مشکل توان رسید آری                                  عروج بر فلک سروری به دشواری است  

سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم                             زهی مراتب خو که به ز بیداری است  

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ                                 که رستگاری جاوید در کم آزاری است

منبع :
برچسب ها : غزل 066 - بنال بلبل - بلبل ,بنال بلبل
غزل 066 - بنال بلبل بلبل ,بنال بلبل
غزل 067 - یا رب این شمع دل افروز

دکلمه غزل یا رب این شمع دل افروز با صدای نسرین محمدی  

 

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست                جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست  

حالیا خانه برانداز دل و دین من است                      تا در آغوش که می خسبد و همخانه کیست  

باده لعل لبش کز لب من دور مباد                           راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست  

ت صحبت آن شمع سعادت پرتو                         باز پرسید خدا را که به پروانه کیست  

می دهد هر ش افسونی و معلوم نشد                   که دل نازک او مایل افسانه کیست  

یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین                    در یکتای که و گوهر یکدانه کیست  

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو                            زیر لب خنده ن گفت که دیوانه کیست

منبع :
برچسب ها : غزل 067 - یا رب این شمع دل افروز
غزل 067 - یا رب این شمع دل افروز
غزل 068 - ماهم این هفته برون رفت

دکلمه غزل ماهم این هفته برون رفت با صدای نسرین محمدی  

 

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است            حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است  

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او                              ع خود دید گمان برد که مشکین خالی است  

می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش                    گرچه در شیوه گری هر مژه اش قتالی است  

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر                      وه که در کار غریبان عجبت اهمالی است  

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد                             که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است  

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد                          نیت خیر مگردان که مبارک فالی است  

کوه اندوه فراقت به چه ح بکشد                             حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی است  

منبع :
برچسب ها : غزل 068 - ماهم این هفته برون رفت - برون ,هفته ,هفته برون
غزل 068 - ماهم این هفته برون رفت برون ,هفته ,هفته برون
غزل 069 - نیست که افتاده

دکلمه غزل نیست که افتاده با صدای نسرین محمدی  

 

نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست                    در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست  

چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان                  همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست  

روی تو مگر آینه لطف الهی است                           حقا که چنین است و درین روی و ریا نیست  

نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم                        مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست  

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را                            شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست  

باز آی که بی روی تو ای شمع دل افروز                  در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست  

تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است                            جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست  

دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                   گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست  

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت                        در هیچ سری نیست که سِری ز خدا نیست   

عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت                          با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست  

در صومعه زاهد و در خلوت صوفی                        جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست  

ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ                        فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست   

منبع :
برچسب ها : غزل 069 - نیست که افتاده - افتاده
غزل 069 - نیست که افتاده افتاده
غزل 072 - راهیست راه عشق

دکلمه غزل راهیست راه عشق با صدای نسرین محمدی  

 

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست                آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست  

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود                    در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار                            کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست  

از چشم خود بپرس که ما را که می کشد                      جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست  

او را به چشم پاک توان دید چون هلال                        هر دیده جای جلوه آن ماه نیست  

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان                        چون راه گنج بر همه آشکاره نیست  

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو                            حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست     

منبع :
برچسب ها : غزل 072 - راهیست راه عشق
غزل 072 - راهیست راه عشق
غزل 073 - روشن از پرتو رویت

دکلمه غزل روشن از پرتو رویت با صدای نسرین محمدی  

 

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست                   منت خاک درت بر بصری نیست که نیست  

ناظر روی تو صاحب نظرانند آری                                سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست  

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب                       خجل از کرده خود دری نیست که نیست  

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی                               سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست  

تا دم از شام سر زلف تو هرجا نزنند                             با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست  

من از این طالع شوریده به رنجم ورنی                         بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست  

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش                         غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست  

مصلحت نیست که از برون افتد راز                       ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست  

شیر در بادیه عشق تو روباه شود                                آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست  

آب چشمم که بر او منت خاک در توست                        زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست  

از وجودم قدری نام و نشان هست که هست                   ورنه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست  

غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است                در سراپای وجودت هنری نیست که نیست   

منبع :
برچسب ها : غزل 073 - روشن از پرتو رویت - رویت ,پرتو ,پرتو رویت
غزل 073 - روشن از پرتو رویت رویت ,پرتو ,پرتو رویت
غزل 070 - مردم دیده ما

دکلمه غزل مردم دیده ما با صدای نسرین محمدی  

 

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست                       دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست  

اشکم احرام طواف حرمت می بندد                          گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست  

بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی                        طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست  

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار                        مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست  

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد                        هر که را در طلبت همت او قاصر نیست  

از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز                        زانکه در روح فزایی چو لبت ماهر نیست  

من که در آتش سودای تو آهی نزنم                        کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست  

روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم                           که پریشانی این سلسله را آ نیست  

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست                        کیست آن کش سر پیوند تودر خاطر نیست                   

منبع :
برچسب ها : غزل 070 - مردم دیده ما - دیده ,مردم دیده
غزل 070 - مردم دیده ما دیده ,مردم دیده
غزا 072 - راهیست راه عشق

دکلمه غزل راهیست راه عشق با صدای نسرین محمدی  

 

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست                آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست  

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود                    در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار                            کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست  

از چشم خود بپرس که ما را که می کشد                      جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست  

او را به چشم پاک توان دید چون هلال                        هر دیده جای جلوه آن ماه نیست  

فرصت شمر طریقه رندی که این نشان                        چون راه گنج بر همه آشکاره نیست  

نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو                            حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست     

منبع :
برچسب ها : غزا 072 - راهیست راه عشق
غزا 072 - راهیست راه عشق
غزل 070 - مردم دیده ما

دکلمه غزل مردم دیده ما با صدای نسرین محمدی  

 

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست                       دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست  

اشکم احرام طواف حرمت می بندد                          گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست  

بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی                        طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست  

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار                        مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست  

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد                        هر که را در طلبت همت او قاصر نیست  

از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز                        زانکه در روح فزایی چو لبت ماهر نیست  

من که در آتش سودای تو آهی نزنم                        کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست  

روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم                           که پریشانی این سلسله را آ نیست  

سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست                        کیست آن کش سر پیوند تودر خاطر نیست                   

منبع :
برچسب ها : غزل 070 - مردم دیده ما - دیده ,مردم دیده
غزل 070 - مردم دیده ما دیده ,مردم دیده
غزل 071 - زاهد ظاهر پرست

دکلمه غزل زاهد ظاه رست با صدای نسرین محمدی  

 

زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست                             در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست  

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست                      در صراط مستقیم ای دل ی گمراه نیست  

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند                           عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست  

چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش                             زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست  

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است          کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست  

صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب                             کاندر این طغرا نشان حسبه لله نیست  

هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو بگو                      کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست  

بردر میخانه رفتن کار یکرنگان بود                                خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست   

هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست                       ورنه تشریف تو بر بالای کوتاه نیست  

بنده پیر اباتم که لطفش دائم است                                ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست  

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است                   عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

منبع :
برچسب ها : غزل 071 - زاهد ظاهر پرست - زاهد ,ظاهر پرست
غزل 071 - زاهد ظاهر پرست زاهد ,ظاهر پرست
غزل 067 - یا رب این شمع دل افروز

دکلمه غزل یا رب این شمع دل افروز با صدای نسرین محمدی  

 

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست                جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست  

حالیا خانه برانداز دل و دین من است                      تا در آغوش که می خسبد و همخانه کیست  

باده لعل لبش کز لب من دور مباد                           راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست  

ت صحبت آن شمع سعادت پرتو                         باز پرسید خدا را که به پروانه کیست  

می دهد هر ش افسونی و معلوم نشد                   که دل نازک او مایل افسانه کیست  

یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین                    در یکتای که و گوهر یکدانه کیست  

گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو                            زیر لب خنده ن گفت که دیوانه کیست

منبع :
برچسب ها : غزل 067 - یا رب این شمع دل افروز
غزل 067 - یا رب این شمع دل افروز
غزل 068 - ماهم این هفته برون رفت

دکلمه غزل ماهم این هفته برون رفت با صدای نسرین محمدی  

 

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است            حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است  

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او                              ع خود دید گمان برد که مشکین خالی است  

می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش                    گرچه در شیوه گری هر مژه اش قتالی است  

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر                      وه که در کار غریبان عجبت اهمالی است  

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد                             که دهان تو در این نکته خوش استدلالی است  

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد                          نیت خیر مگردان که مبارک فالی است  

کوه اندوه فراقت به چه ح بکشد                             حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی است  

منبع :
برچسب ها : غزل 068 - ماهم این هفته برون رفت - برون ,هفته ,هفته برون
غزل 068 - ماهم این هفته برون رفت برون ,هفته ,هفته برون
غزل 069 - نیست که افتاده

دکلمه غزل نیست که افتاده با صدای نسرین محمدی  

 

نیست که افتاده آن زلف دو تا نیست                    در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست  

چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان                  همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست  

روی تو مگر آینه لطف الهی است                           حقا که چنین است و درین روی و ریا نیست  

نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم                        مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست  

از بهر خدا زلف مپیرای که ما را                            شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست  

باز آی که بی روی تو ای شمع دل افروز                  در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست  

تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است                            جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست  

دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر                   گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست  

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت                        در هیچ سری نیست که سِری ز خدا نیست   

عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت                          با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست  

در صومعه زاهد و در خلوت صوفی                        جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست  

ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ                        فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست   

منبع :
برچسب ها : غزل 069 - نیست که افتاده - افتاده
غزل 069 - نیست که افتاده افتاده
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017