نتیجه تصویری برای کتاب من و ما

روزی با دوستم از کنار یک دکه ی رو مه فروشی رد می شدیم.دوستم رو مه ای ید و مؤدبانه از مرد رو مه فروش تشکر کرد.اما آن مرد هیچ پاسخی به تشکر او نداد!

همان طور که دور میشدیم به دوستم گفتم:«چه مرد عبوس و ترش رویی بود.»

دوستم گفت:«او همیشه این طور است!»

پرسیدم:«پس چرا تو به او احترام میگذاری؟!»

دوستم با تعجب گفت:«چرا باید به او اجازه دهم که برای رفتار من تصمیم بگیرد؟!»

برگرفته از کتاب من و ما!


هرگز فراموش نکنید که شما منحصر به فرد به دنیا آمده اید.

جان میسون

پ ن:آیا این مطلب باعث شد تا شما دوست داشته باشید کتاب «من و ما!» را به صورت کامل بخوانید؟؟؟