روز قبل به اتفاق چند نفر از دوستان، خدمت آیت الله سیفی رسیدیم و از محضرشان بهره بردیم . ساده زیستی و بی آلایشی از ویژگیهای منحصر به فرد این بزرگوار می باشد.آیت الله سیفی، در جنگ یکی از چشمان خود را از دست دادند و از جانبازان جنگ تحمیلی به حساب می آیند و از طرفی، مولف چند جلد کتاب قوی در حوزه می باشد ولی زندگی بسیار عادی و معمولی ایشان ،بنده و دیگر دوستان را تحت تاثیر قرار داد . در بزرگی و بزرگواری حضرت آیت الله سیفی همین بس که بدانیم ایشان را در یک منطقه ی ضعیف بابل و در خانه ای محقر! ملاقات کردیم که یقینا سطح زندگی بسیاری از ما و حتی شما خوانند عزیز! از ایشان بالاتر است!!دین خدا به سبب شرافت و بزرگواری و ساده زیستی امثال آیت الله سیفی زنده ماند و خواهد بود!

به حضرت آیت الله عرض کاش ون و حتی حوزویان ما اینچنین ساده زیستی را پیشه می د و به سبب همین زندگی زاهدانه دستش را بوسیدنی دانستم!ب

حضرت آیت الله سیفی متولد فریدونکنار ، مجتهدی ولایی و از ک داهای خبرگان ی مازندران بود ولی نتوانست به مجلس راه پیدا کند . در این بین آقای طبرسی ولی فقیه در استان ، هم اکنون به عنوان یکی از سه ی مردم مازندران در مجلس خبرگان ی حضور دارد.