شارژ رایگان اپراتور ها

برای عضویت کلیک کنید


شارژ رایگان #جدید #همراه_اول


ثبت فوری


1- ارسال 1108759125 به 3072370


2- سپس ارسال کد فعالسازی به 3072370هزینه ای ندارد


با دعوت از #نفر_اول برنده ۱۰۰۰ تومان شارژ رایگان شوید


با دعوت از #سه_نفر بعدی از دوستانتان برنده ۴۰۰۰ تومان شارژ رایگان شوید


با دعوت از هر #پنج_نفر از دوستانتان برنده ۸۰۰۰ تومان شارژ رایگان شوید


برای ثبت دعوت 300 را ارسال کنید


✅برای دریافت شارژ دعوتی ارسال 1000 ب 3072370


لغو با ارسال off ب 3072370شارژ رایگان اپراتور ها

برای عضویت کلیک کنید