بسم الله الرحمن الرحیم  

 
 


  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید 


محمود عصبانی شده است

رو مه اعتماد : محمود ، چهره پر سر و صدای ماه های اخیر سپهر ایران باز هم خطاب به معظم انقلاب نامه نوشت.

نامه ای که شب گذشته کانال ت بهار منتشر کرد نامه سوم است. او در این نامه خواستار موضوعاتی شده است که از عصبانیت او نشات می گیرد. نطق محمود در روز جلسه چهارم دادگاه تجدید نظر حمید بقایی نشان می داد رییس ت های نهم و دهم این روز ها از ورود دستگاه قضا به پرونده تخلفات افرادی که خط قرمز او هستند بسیار عصبانی است و این مهم در نامه سوم نمود عینی پیدا کرده است.

نامه سوم ابعاد تازه تری نیز دارد. او در این نامه از دستگاه قضایی عبور و قوه مقننه و مجریه را نیز هدف قرار داده است.

در نامه سوم خود در خواسته ای خارج از عرف خواهان برگزاری انتخابات آزاد و زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس شورای ی شده است. در حالی که کمتر از ١٠ ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور پر شور مردم در پای صندوق های رای گذشته و مردم با رای ٢٤میلیونی رییس جمهور خود را انتخاب کرده اند، مشخص نیست جریان فکری چه اه ی را در پس خواسته های خود دنبال می کنند.

مردم ایران در انتخاباتی دموکراتیک در سال های ٩٤ و ٩٦ افراد منتخب خود را از طریق صندوق رای انتخاب کرده اند؛ انتخ که به مذاق و یاران او خوش نیامده و این جریان از انتخاب مردم خشمگین است.

در این نامه موضوعی دیگر را مطرح کرده است که بی ارتباط با جنجال های رسانه ای اخیر او نیست. رییس ت های نهم و دهم در ماه های اخیر از هر فرصتی که نصیبش شده، استفاده و انتقادات تندی را خطاب به دستگاه قضایی کشور مطرح کرده است؛ انتقاداتی که ناشی از عصبانیت او از ورود دستگاه قضا به پرونده تخلفات اطرافیانش است. در نامه سوم همچنان بر موضع خود پافشاری کرده و در خواسته ای غیرمعمول خواهان برکناری رییس دستگاه قضا شده است. ریشه این خواسته مشخص است. اطرافیان همچنان خط قرمز او هستند و با وجودآنکه قوه قضاییه تخلفات این افراد را ثابت کرده، او سعی دارد با ایجاد جو رسانه ای دستگاه قضا را به دلیل بررسی پرونده این افراد تحت فشار بگذارد.

واکنش به نامه سوم

کانال های تلگرامی نخستین رسانه هایی بودند که این نامه را منتشر د. شبکه تلویزیونی فارسی نیز به این موضوع واکنش نشان داد و از آن با عنوان نامه سرگشاده یاد کرد. نامه را با عنوان برگزاری فوری انتخابات آزاد ریاست جمهوری و مجلس تیتر یک وبسایت خود قرار داد و با برجسته سازی موضوع انتخابات آزاد این نامه را منتشر کرد.

نامه نگاری هایی که به نظر می رسد به واسطه آن تلاش دارد در صدر اخبار باشد. این نامه نگاری ها پس از آغاز جلسات رسیدگی به تخلفات نزدیکان او افزایش یافته است.

سریال نامه نگاری های در حالی ادامه دارد که شیب انتقادی این نامه ها رو به افزایش است.


اخبار مرتبط


 تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی