سجاد و محمد مهدی و ابوالفضل در شب تاسوعای حسینی به همراه حسین و با موتور رفتن جای تکیه حسینی و چون هنوز ساعت 8 شب بود هنوز تکیه شروع نشده بود و اطراف تکیه خلوت بود و هنوز عزادارات تکیه حسینی نیومده بودن .

بعد بچه ها با حسین به خونه برگشتن و سجاد و محمد مهدی طبق شبهای گذشته به همراه بابایی و بابابزرگ به هیئت رزمندگان رفتن و محمد مهدی هم به همراه مامانی رفت خونه علی که اونجا هم هر شب در دهه محرم مجلس عزاداری نه هست . ع هایی که حسین در شب تاسوعای 97 از بچه ها گرفته رو در پایین ببینید ...


سجاد و محمد مهدی و ابوالفضل در شب تاسوعا که اومدن خونه بابابزرگ


محمد مهدی


ابوالفضل


ع بچه ها با علامت تکیه حسینی در شب تاسوعا


سجاد و محمد مهدی در کنار علم های تکیه حسینی


یه ع دیگه از بچه ها با علامت تکیه حسینی

*

*