سازمان سیا رسماً به ترکیه اطلاع داد که محمد بن سلمان آمر اصلی قتل خاشقجی استشبکه الجزیره روز شنبه به نقل از منابع ترکیه ای گزارش داد سازمان سیا چند روز پیش رسماً به ت ترکیه اطلاع داده آنها نیز به این نتیجه رسیده اند که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، آمر اصلی قتل جمال خاشقجی، رو مه نگار عربستانی،  است.

پیش از این نیز واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه  اعلام کرده بود سازمان جاسوسی (سیا) پس از بررسی مستندات، با اطمینان بالا به این جمع بندی رسیده که بن سلمان شخصا دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده است.

بن سلمان دستوردهنده اصلی قتل خاشقجی است