یکی از موثرترین سلاح ها در میدان های نبرد که توانایی ضربات سنگین و مهلک در زمین، هوا و دریا را دارند موشک ها هستند و یکی از اعضای این خانواده موشک های بالستیک هستند.

ø³ø±ûŒø¹â€Œøªø±ûŒù† ù ùˆø´ú© ø¨ø§ù„ø³øªûŒú© ø§ûŒø±ø§ù†ûŒ ø±ø§ ø¨ø´ù†ø§ø³ûŒù

بیشتر بخوانید:از کویر سمنان تا دهانه اقیانوس هند