قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد های بزرگ در عرصه فناوری های نظامی و قدرت دفاعی کشور است که نقطه شروع این پیشرفت را می توان دوران جنگ تحمیلی و محاصره همه جانبه در آن زمان توسط سایر کشور ها دانست.

ù ùˆø´ú© ø®ù„ûŒø¬ ùø§ø±ø³

بیشتر بخوانید:قاتلِ ناوها، کابوسِ ایرانیِ که تنگه هرمز را می بندد.

# _مردمی_انقل

#بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم

 #مرد_میدان_باش