ع و تصویر ی که از مال دنیا یک پیکان بیشتر نداره، مستاجر هست و سه کودک دسال ...


به من باشد ماه محرم را هم می گویم ماه مبارک محرم که برکت یعنی جوشش خیر و نیکی و کیست که نداند خیر و برکت محرم است که جان های مرده و قلب های زنگار گرفته ما را دوباره احیا می کند.

تبریک می گویم به محمد تولایی، طلبه جوانی که از مال دنیا، یک متر زمین هم نداشت و همین لبخندهای رضا به لقاءالله را در آ ین لحظات عمر برای سه کودک دسال و معصومش به یادگار گذاشت و در آستانه عاشورای اباعبدالله، به ضرب کینه اشقیا، در م لرضا، کربلایی شد.

شهادت، گوارای وجودت محمد تولایی که تولای اهل بیت جز به شباهت در حیات و ممات با آنان نیست. مگر نه آن که ما از زیادی گل آل الله خلق شده ایم که گفته اند: السنخیةُ دلیلُ الانضمام. مقام عند ربهم یرزقون، مقام صدق و راضیةً مرضیه است برای آنان که اذن فی عبادالله، روزی شان می شود. رحمت و رضوان الهی نصیب تو، فتبارک الله احسن الخالقین.