5 خلاقیت کاردستی با پاکت شیر

در ادامه خلاقیتهای هنری برای ک ن چه در زمینه نقاشی کودک یا کاردستی کودک مبنا را براین قرار داده ام که چون نوع عملی فعالیت هنری ک ن یک سری تاثیرات مثبت بر روی کودک خواهد گذاشت بایستی در کنار کارعملی مباحث آموزشی و تربیتی و روانشاختی آن هم برای من مهم باشد من در این درس میخواهم به شما 5 نوع کاردستی خلاقیتی و جذاب و در عین حال ساده را معرفی کنم که تمرکز و توجه من به مباحث آموزشی و تربیتی و رواشناختی آن نیز به اندازه کار عملی حائز اهمیت است از این رو در ادامه مطلب با توجه به این موارد این کار خلاقانه را در منزل یا درمرکز آموزشی خود با بچه ها انجام دهید علیرضا قالیجاری آقای مهربان(نام برند شرکت) کانال تلگرام ما یک کانال معمولی نیست کلیک کنید صفحه اینستاگرام هم داریم


ادامه مطلب