بعد از س ماه امروز تزیینی های جشن عقد رو اوردم جمع کنم واسه روز مبادا...

+ احتمالا تزیین خونه خودمون...

+ شایدم تزیین خونه آقایی اینا واسه حنابندون...

یعنی دارم قبلی ها رو جمع میکنم واسه این گل ها...

ی روز میخام اینا رو درست میکنم... خودم میدونم...