فوتبال را دوست دارم

چون بازی اشک ها و لبخندهاست

بازی ما میتوانیم ها

معجونی از سیاست و اقتصاد و رسانه و هنر

بزرگترین تماشا ی جهان

فوتبال چیزی است فراتر از سینما، تکامل یافته تر از تئاتر

جدال قهرمان و ضد قهرمان ها

صحنه تقابل خیر و شر

جولانگاه حماسه ها

آفریننده درام ها و تراژدی ها

فوتبال زندگیست

یک هدف که میتوان برایش تلاش کرد

یک ابر رسانه

که می تواند رسا ترین تریبون برای رساندن بزرگ ترین و حساس ترین پیام ها باشد

صحنه اعتراض به گری و استعمار و ظلم

فریاد زننده ی بغض های

امید آفرینی برای مردم نا امید

موقعیتی برای تبلیغ دین!

رسانه ای سانسور نشدنی

فوتبال را دوست دارم

چون در آن غیر ممکن وجود ندارد

گاهی پا ها اسکناس های متحرک را ش ت میدهند

فوتبال را ن نایان میبینند

ناشنوایان می شنوند

و لال ها فریاد می زنند

فوتبال دوراهی تصمیم هاست

طرف دار ماندن یا پشت

ماندن اسطوره شدن یا رفتن منفور شدن

فوتبال دنیای تمثیل هاست

داستانی تکراری

اما هزار پایان


آن چیزی که در تصویر دیده می شود

تصویر دو بازیکن نیست

آن ها دو رسانه اند

در اوج قدرت

دو رسانه

که دست بر قضا فوتبال هم بازی میکنند..


پ ن:

پسر محبوب مصری

این روزها لابلای گل ها و دریبل های دلبرانه اش

سود کاردکرد رسانه ایش را به سبد میریزد

فارغ از اینکه فردا چه می شود.

پ ن:

رسانه ای که کنترل بر آن

مقدمه کنترل بر جهان است

پ ن:

فوتبال جزو زیباترین هاییست که تا به حال دیده ام، با اینکه جایی در لیست برترین های imdb ندارد.