نظر جناب ابن سینا در مورد علت همه بیماری ها:
.
جناب بوعلی سینا می فرماید:
به نظر من، همه بیماری ها، بخاطر استفاده از یخی است که برای خُنک شدن، در آب می اندازند.
.
▪حضرت علامه حسن زاده آملی، بارها فرمودند که:
آبی که یخ در آن حل شده است را نخورید!
معاذالله که آب یخ بخورید!
آب باید "در یخچال گذاشته شود" و بعد از خُنک شدن، میل شود.
این آبی که یخ در آن حل شده است را نخورید که این آب برای مزاج خیلی ضرر دارد و مزاج را اذیت خواهد کرد.
در جوانی اگر علائمش را نشان ندهد، هنگام میانسالی، خیلی از بیماری هایی که تولید می شود، مربوط به همین یخی بوده که در آب انداخته شده است.
.
▪حتی مادری که "باردار" است، اگر یخ بخورد، چه بسا، فرزندش "ناقص" به دنیا بیاید!
.
آب یخی که خورده می شود، مزاج را عفونی می کند و مستعد سرماخوردگی و سایر بیماری ها می کند.
▪انسان باید سعی کند، آبی را که در آن یخ وجود دارد مانند: شربت، فالوده و یا بستنی های یخی را به هیچ وجه استفاده نکند...
.
حتی بسیاری از پزشکان جدید هم، به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از بیماری های عصبی، مربوط به یخی می شود که در آب انداخته شده است.
.
▪انسان باید مزاجش را حفظ کند، زیرا باید یک عمر از این مرکب بدن کار بکشد.
.
️ شرح دروس مقدماتی معرفت نفس
حضرت صمدی آملی نکته اینکه: اگر مجبور به خنک آب بوسیله یخ هستید از یخ بصورت غیر مستقیم استفاده کنید، یعنی یخ را داخل یه پلاستیکی انداخته و سپس کیسه را داخل کلمن آب بیندازید