می خوام برگردم به چهارم ابت اون دفتر پارچه ای زورکی تو زنگِ هنر و کلاژ پارچه ای جای کوک دندون موشی یاد گرفتن و تنبیه شدنش.. ولی باز یه تیکه از یه پارچه ی چیتِ گلدار قدیمی پیدا کنم و باهاش تو رو بکشم و همش، همه جا، بزارمش تو کیفم تا پیشم باشه!
پ.ن: اون موقع ها نمی دونستم اسمش کلاژه الانم مطمئن نیستم اونی که می گم کلاژ باشه:))
یه چیزی مثلِ این