ژنتیک در زیست شناسی و روش مطالعه آن (موسسه علمی کنکور باراد)

1- برای شروع این فصل باید قبل از هر چیز فصل های 5، 6 و 7 که در مورد ماده ی ژنتیک، میتوز و میوز است به خوبی مرور کنید؛ حتی اگر این فصل ها را خوب بلد هستید.

2- به هیچ وجه از روی حل مسائل ژنتیک نخوانید. هنگام حل نکته هایی را پیدا می کنید که فوق العاده اند!

3- در حل مسائل ژنتیک به دنبال فرمول های عجیب و غریب نگردید! با اطمینان بخوانید که خیلی راحت می توانید مسائل را حل کنید و لذت ببرید.

4- برای حل مسئله ی ژنتیک ابتدا سعی کنید آن را درک کنید. وقتی موضوع را درک کرده باشید80 درصد راه را رفته اید.

5- سعی کنید چندین تست اول را دو بار حل کنید (نه این که بخوانید)؛ با این کار مسائل را خوب متوجه می شوید.

6- برای حل مسائل ژنتیک نیازی نیست ریاضی دان قوی ای باشید؛ زیرا ریاضی ای که در مسائل به کار می رود اصلاً پیچیده نیست.

موسسه باراد جایگاه بزرگان کنکور ایران ، راه موفقیت کنکور در مرکز مشاوره تحصیلی بزرگ باراد

ارسال مشخصات فردی(نام و نام خانوادگی-شهرس ت-سال تولد-رشته تحصیلی) به سامانه 09392505001