بوسه بر دستانی که از مسیر فرات برگشت تا نمایش وفا را در قلب هر انسانی، به تعزیه بنشیند؛ از آن روز، تمام رودها سراسیمه پی تو می گردند ای سقای دشت کربلا.
تاسوعای حسینی تسلیت باد.