با سلام

لطفا فایل شاخص های ارزی آذر- دی را از اینجا کنید.