1170 متر باغ با درختان میوه مثمر

70 متر ویلای دو خوابه
است شنای کاشی کاری شده و تاسیسات کامل (موتورخانه آبگرم و تصفیه خانه)
محوطه سازی و گل کاری ، نو ردازی
انشعابات کامل و قانونی آب ، برق و گاز
وک از سند مادر

http://abadmelk.com