عملیات آزادسازی تلعفر آغاز شد shia muslim
حیدر العبادی نخست عراق، در ساعات نخست بامداد یکشنبه 29 مرداد، فرمان آغاز عملیات آزادسازی تلعفر از گروه تروریستی را صادر کرد.

به گزارش مصاف ،حیدر العبادی نخست عراق در پیامی تلویزیونی گفت: ای ملت بزرگوار عراق، در پیش روی شما وعده ای دیگر قرار دارد که به خواست خدا محقق خواهد شد. این شهر تلعفر است که خود را آماده می کند تا به دیگر ای آزاد شده عراق بپیوندد. این قهرمانان عراق هستند که با فداکاری ها و تلاش هایی که برای آزادسازی این شهر مقاوم به ج می دهند آن را آزاد می کنند.

العبادی تأکید کرد: به ی ها می گویم هیچ گزینه ای جز تسلیم یا کشته شدن در پیش روی شما وجود ندارد. همانگونه که پیشتر وعده داده بودیم و هم اکنون نیز آن را تکرار می کنیم ما به روند آزادسازی مناطق عراق ادامه می دهیم. ما در هر نبردی که به جهت آزادسازی منطقه ای از مناطق عراق وارد شدیم پیروز شدیم، در مقابل در هر نبردی که یان در آن گام گذاشته اند با سرنوشتی جز کشته شدن و ش ت رو به رو نبوده اند.

وی ادامه داد: من از اینجا بر تمامی یگان هایی که هم اکنون برای آغاز عملیات آزادسازی تلعفر آماده می شوند درود می فرستم. این یگان ها متشکل از عراق، نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم، نیروهای پلیس فدرال و هیئت نیروهای مردمی و پلیس محلی عراق است. این نیروها از پشتیبانی نیروهای هوایی عراق، نیروی پشتیبانی ی و نیروهای پشتیبانی پزشکی و دیگر نیروهای پشتیبان برخوردارند.

من به مبارزان و مردم عراق می گویم حق با شماست و جهان با شماست و همه جهانیان در انتظار پیروزی های شما هستند و ائتلاف بین المللی از هوا نیروهای عراقی را پشتیبانی می کند.

امروز تمامی محورها برای آغاز عملیات آزادسازی تلعفر به حرکت در می آیند. تمامی نیک شان ملت عراق منتظر شروع این عملیات هستند تا به روند قهرمانان و روند آزادسازی مناطق عراق بپیوندد. این قهرمانانی که امروز به نبرد می پردازند سازندگان این پیروزی هستند، اینان سازندگان عزت عراق هستند و همیشه در شه و ضمیر ما باقی می مانند. آنها در تمامی تلاش های ما برای رسیدگی به آنها و رسیدگی به خانواده و مجروحان و رسیدگی به همه مبارزانی که این پیروزی را محقق کرده اند مد نظر خواهند بود.

آزادسازی شهر تلعفر متعلق به تمامی نان تلعفر از همه هویت ها و قشرهاست. ما میان شهروندان هیچ فرقی نمی گذاریم و همه آنها شهروندان درجه یک هستند خواه عرب یا کرد یا ترکمان باشند یا از هر هویت دیگری برخوردار باشند، خواه مسلمان باشند یا ی یا ایزدی یا از هر دین دیگری باشند، همه آنها شهروندان عراق هستند.

این قهرمانان نبرد از تمامی استان های عراق آمده اند تا از فرزندان و شهروندان ما در شهر تلعفر حمایت کنند و تا اینکه این شهر را آزاد کنند تا به اهالی این شهر بازگردد. تلعفر شهری عراقی است که برای ما بسیار عزیز است و در برابر ی ها پایداری بسیاری انجام داده است. ی ها نمی تواند میان مردم عراق تفاوت ایجاد کنند. آنها نمی توانند میان شهروندان و ترکیبات عراق اختلاف ایجاد کنند. این قهرمانان که از قشرهای مختلف عراق هستند با یکدیگر متحد شده اند ملت عراق نیز برای مقابله با و سرزمین عراق متحد شده اند. و خداوند امر خود را به سرانجام می رساند.

گفتنی است؛ ساعاتی پیش، هواپیماهای عراقی با پخش اعلامیه هایی از آسمان، از نزدیک بودن آغاز عملیات تلعفر خبر داده و اهالی این شهر را به آمادگی فرا خوانده بودند.