ورود م ان سعودی به شهر «عدن» یمن shia muslim
خبرهای منتشر شده در ارتباط با ورود نظامیان سعودی به شهر عدن در یمن، بحث های گسترده ای در ارتباط با دلایل جایگزین شدن نیروهای سعودی به جای اماراتی ها و یت آنها به دنبال داشته است.

به گزارش مصاف، نظامیان سعودی امنیت برخی اماکن مهم در شهر عدن یمن را بر عهده خواهند گرفت.

به گزارش منابع نظامی یمن، نیروهای سعودی روز گذشته با هدف تامین امنیت اماکن مختلف شهر عدن پایتخت موقت یمن وارد این شهر شدند.

یک منبع نظامی یمنی که خواست نامش فاش نشود گفت که تامین و برقراری امنیت اماکن مهم این شهر از جمله کاخ معاشیق، محل فعالیت عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن و فرودگاه، بنادر «عدن» و «ا یت» از وظایف نیروهای عربستان سعودی است.

همچنین گفته شد که نیروهای یمنی که از جانب عبدربه منصور هادی برای آموزش نظامی در عربستان سعودی به سر می برند، پس از پایان دوره آموزش برای کمک به نیروهای عربستان سعودی به عدن خواهند رفت.

منبع نظامی یمنی همچنین با اشاره به سفر یک گروه انگلیسی از جمله تعدادی نظامی ان کشور از عدن گفت که به نظر می رسد یت گروه انگلیسی به ورود نظامیان سعودی به عدن مرتبط باشد.


منبع:العالم